LEARN MORE PRO

 

Instruction:

✍️ Test झाल्यावर राइट टॉप कॉर्नर ला मेनु मधे SUBMIT TEST बटन वर क्लिक करावे |
✍️ तुम्ही प्रत्येक टेस्ट १० वेळा देऊ शकता.
✍️ Test Details :
✍️ Total Questions: 50
✍️ Attempt : 10 Times
✍️ Created by: Team Maza course

Terms and Conditions  : या टेस्ट MS-CIT EXAM च्या पूर्व तैयारी साठी बनवल्या गेल्या आहेत याचा वापर फ़क्त तुमच्या एग्जाम च्या तैयारी साठीच तुम्ही करणार आहात ऐसे गृहीत धरले जाते.